YELLOW DIAMOND RING

POR

18K GOLD 1.70GRAMS

WHITE DIAMOND 0.22CARAT

FANCY YELLOW DIAMOND 0.39CARAT

Category: